Vem znam zmorem

1970

VEM ZNAM ZMOREM– interaktivna oddaja

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

 

  1. Organizator oddaje VEM ZNAM ZMOREM

Ponudnik storitve, producent in organizator interaktivne oddaje VEM ZNAM ZMOREM, ki se predvaja na programu GOLICA TV, je Čarli televizijska produkcija d.o.o., Cikava 21a, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju organizator).

  1. Opis oddaje VEM ZNAM ZMOREM

VEM ZNAM ZMOREM je interaktivna oddaja, v kateri voditeljica gledalcem ponudi v reševanje različne uganke, ki temeljijo na logičnih sposobnostih kot tudi različna vprašanja s področja splošne izobrazbe in drugih specializiranih kategorij (kulture, umetnosti, zgodovine, geografije, naravoslovja, botanike, nutricizma, športa, religije, etnologije in drugih področij).

  1. Sodelovanje v oddaji VEM ZNAM ZMOREM

V oddaji lahko sodelujejo le državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let. Vsak, ki želi s klicem na 090 33 77 sodelovati v etru oddaje, mora po klicu v sistemu odzivnika s pritiskom na tipko 6 najprej potrditi te splošne pogoje kar pomeni, da je z njimi v celoti seznanjen in da se z njimi v celoti strinja.

V oddaji ne smejo sodelovati uslužbenci organizatorja ali televizijskega kanala GOLICA TV, njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji) ali katera koli povezana družba in/ali agencija, povezana z oddajo VEM ZNAM ZMOREM.

Sodelujoči v oddaji v zvezi s prej omenjenimi subjekti ne smejo od le-teh prejeti pomoč v kateri koli obliki. Vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje in misli, da pozna pravilen odgovor na uganko, ki je zastavljena v etru, lahko sodeluje s klicem na 090 33 77. Sodelujoče se povezuje v eter dokler uganka ni rešena. V kolikor do konca oddaje nihče od sodelujočih v eter ne pove pravilnega odgovora se nagrade ne podeli.

Posameznik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v oddaji lahko sodeluje kolikokrat to sam želi, vendar lahko uporabnik na en klic poda samo en odgovor, ne glede na vrsto uganke, razen če je drugače izrecno navedeno ob samem začetku uganke.

Sodelujočim svetujemo, da si te pogoje natisnejo in ustrezno hranijo.

Vsak sodelujoči se zaveda, da lahko v oddajo pokliče večje število gledalcev in da samo klic na številko 090 33 77 še ne pomeni, da bo nagrado tudi prejel.

Vsak, gledalec, ki pokliče na številko 090 33 77 to stori samoiniciativno na lastno pobudo, z zavedanjem, da bo s tem dejanjem izpostavljen stroškom klica. Na ta dejstva so uporabniki opozorjeni na telefonskem odzivniku, v splošnih pogojih, objavljenimi na www.golica.si, s povzetkom splošnih pogojev na začetku oddaje s strani voditeljice, s povzetkom splošnih pogojev, izpisanimi na dnu ekrana tekom celotne oddaje.

Organizator oddaje uporabnikom svetuje razumno in zmerno uporabo storitev, v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi in uporabo stacionarnih telefonov. V izogib napačni prekinitvi telefonske zveze in zaradi zagotavljanja, da uporabniki storitev uporabljajo razumno in zmerno, se vzpostavljena telefonska zveza na premijski številki 090 33 77 samodejno prekine po 29 minutah in 45 sekundah.

  1. Cenik uporabe storitve 090 33 77

Storitev lahko uporabljajo uporabniki omrežja Bob, Telekom Slovenije d.d., Debitel, Izimobil, Si.mobil/A1, Mega M, T2, Amis in Telemach.

Cena ene minute zveze na številki 090 33 77 iz omrežja Telekom Slovenije d.d. Debitel, Mega M in Izimobil je 1,99 EUR z DDV. Cene iz ostalih omrežij so:

A1 2,99 EUR z DDV

Telemach 3,19 EUR z DDV

T-2   2,15 EUR z DDV

Bob 2,99  EUR z DDV

 

Cene iz ostalih omrežij klicateljem določa njihov operater.

Klic se zaračunava tudi med poslušanjem odzivnika in čakanjem na zvezo s studiem.

  1. Izplačilo nagrad

Tisti klicatelj, ki prvi v eter pove pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje ali prvi reši uganko, je upravičenec do nagrade, ki je namenjena za pravilno rešitev uganke oz. dela uganke.

Nagrada se ne podeli, če tekom oddaje na določeno zastavljeno uganko v studio ni bil prevezan noben klicatelj, ki bi podal pravilen odgovor za rešitev uganke.

Nagrade so neprenosljive in nespremenljive, v oddaji pa so objavljene v bruto vrednosti. Izbor nagrad in odgovornost podeljevanja nagrad v celoti nosi organizator.

Vsak prejemnik nagrade je v namen izplačila nagrade organizatorju dolžan posredovati podatke, ki jih organizator zahteva-torej svoje osebne podatke, ki vključujejo tudi davčno številko, v primeru denarne nagrade pa tudi osebni transakcijski račun ali številko hranilne knjižice. Pogoj za izplačilo podeljene nagrade je predložitev vseh, za izplačilo potrebnih oz. zahtevanih podatkov dobitnika. Vsak nagrajenec je seznanjen in se strinja, da v primeru denarne nagrade, nobena druga oblika nakazila kot nakazilo na nagrajenčev osebni tekoči račun ali hranilno knjižico, ni možna.

Upravičencem, ki so na ustrezen način predložili vse, za podelitev zahtevane podatke, bodo nagrade podeljene v roku 45-ih dni po določbah Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006) in sicer po prejemu vseh potrebnih podatkov za izplačilo nagrade. Ta rok se dobitnikom nagrad sporoči ustno in pisno. V ta rok se ne všteva čas od dne, ko je bil dobitnik pozvan k predložitvi za dostavo potrebnih oz. zahtevanih podatkov, do dne, ko je te podatke predložil ponudniku storitve.

V kolikor dobitnik ne predloži vseh, za izplačilo potrebnih oz. zahtevanih podatkov, v 60-ih dneh od dneva oddaje, v kateri mu je bila nagrada podeljena, se šteje, da se nagradi odpoveduje oz. da nepreklicno odstopa od zahtevka za izplačilo podeljene mu nagrade.

  1. Zasebnost in varstvo podatkov

Vsi osebni podatki, ki bodo organizatorju podani s strani nagrajencev ali klicateljev, bodo namenjeni izključno za namene podeljevanja nagrad. Organizator se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l. 94/2007) in veljavnimi podzakonskimi predpisi, ter da jih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam.

  1. Pomoč uporabnikom in reklamacije

Vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, vodi organizator skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter v skladu s svojo pristojnostjo. V primeru utemeljenih reklamacij bo

organizator zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika telekomunikacij, posredoval reklamacijo le-temu.

V primeru utemeljenih reklamacij se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v najkrajšem možnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Za vse informacije v zvezi s sodelovanjem v oddaji VEM ZNAM ZMOREM,  reklamacijskimi postopki in za informacije v zvezi z nagradami lahko uporabniki kontaktirajo reklamacijski oddelek na vemznamzmorem@gmail.com.

  1. Kršitve splošnih pogojev

Izbrani uporabnik bo v okviru sodelovanja v živo spoštoval vsa določila teh splošnih pogojev in ne bo: reklamiral kakršnih koli izdelkov in storitev, dajal negativnih vrednostnih sodb o kateri koli osebi, njenih značilnostih, poreklu, osebnostnih lastnostnih ali prepričanjih, dajal političnih izjav, dajal negativnih vrednostnih sodb o oddaji ali storitvah organizatorja, dajal izjav, ki bi bile vulgarne, neetične, nemoralne ali v nasprotju z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Uporabniki so za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v oddaji v živo, odgovorni izključno sami. Organizator, televizija ali voditeljica za tovrstne dogodke ne odgovarjajo.

  1. Zavrnitev odgovornosti

Organizator ni odgovoren za kakršno koli okvaro omrežja, telefonskih linij ali drugih komunikacij ali za prijave, ki so nepopolne ali nejasne.

  1. Končne določbe

Vse morebitne medsebojne spore bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, če to ne bi bilo mogoče, pa je za rešitev spora pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 06.08.2018